دیده ای شیشه های اتومبیل را...


زمانی که ضربه ای می خورند و می شکنند ؟


دیده ای شیشه خرد میشود ولی از هم نمی پـاشد؟!!


این روزهــا همان شیشــــه ام ...


خردو تکه تکه....


ازهم نمی پاشم ولی شکستــه ام ..برچسب‌ها: ابرک چت, دهکده رمان, چت ستاره, چت ابرک, وبلاگ عاشقانه
[ دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392 ] [ 15:21 ] [ نیلوفر ] [ ]

                                                      پيکت روبگيربالا...


بزن بسلامتي آرزوهايي که هيچگاه لمسش نکردي


بزن بسلامتي عشقي که طالعش باتو نبود وهنوز دوستش داري


بزن بسلامتي شبهايي که تو در تنهايي گريه کردي و ندونستي چرا!؟


بزن بسلامتي اونايي که از پشت خنجرزدن


بزن بسلامتي اون که گفت دوستت دارم و تا آخرش نموند...


برچسب‌ها: ابرک چت, دهکده رمان, چت ستاره, چت ابرک, وبلاگ عاشقانه
[ دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392 ] [ 15:13 ] [ نیلوفر ] [ ]


تو چه گفتی سهراب ؟


قایقی خواهم ساخت...


با کدوم عمر دراز؟


نوح اگر کشتی ساخت عمر خود را گذراند


با تبر روز وشبش بر درختان افتاد


سالیان طول کشید عاقبت اما ساخت


پس بگو ای سهراب... شعرنو خواهم ساخت


بیخیال قایق...


یا که میگفتی...


تا شقایق هست زندگی باید کرد


این سخن یعنی چه؟


با شقایق باشی... زندگی خواهی کرد


ورنه این شعر وسخن


یک خیال پوچ است


پس اگر میگفتی...


تا شقایق هست حسرتی باید خورد


جمله زیباتر میشد


تو ببخشم سهراب...


که اگر در شعرت،نکته ای اوردم، انتقادی کردم


بخدا دلگیرم از تمام دنیا ، از خیال و رویا


بخدا دلگیرم ، بخدا من سیرم، یک جوانی پیرم


زندگی رویا نیست


زندگی پر درد است


زندگی نامرد است ، زندگی نامرد استبرچسب‌ها: ابرک چت, دهکده رمان, چت ستاره, چت ابرک, وبلاگ عاشقانه
[ دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392 ] [ 13:29 ] [ نیلوفر ] [ ]


دیشب در جاده های سکوت

 

در ایستگاه عشق ،هر چه منتظر ماندم

 

کسی برای لمس تنهاییم ، توقف نکرد


و من تنهاتر از همیشه به خانه برگشتم...


برچسب‌ها: ابرک چت, دهکده رمان, چت ستاره, چت ابرک, وبلاگ عاشقانه
[ پنجشنبه هفدهم بهمن 1392 ] [ 0:23 ] [ نیلوفر ] [ ]

من مانده ام که این جماعت


چگونه خیانت میکنند


چگونه کناردیگری به ارامش میرسند


من حتی بالشم را عوض میکنم خوابم نمیبرد


 


برچسب‌ها: ابرک چت, دهکده رمان, چت ستاره, چت ابرک, وبلاگ عاشقانه
[ چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392 ] [ 23:13 ] [ نیلوفر ] [ ]


بیزار باش از معشوقی که اسم هرزه گی هایش را بگذارد آزادی


اسم نگرانی هایت را بگذارد گیر دادن . . .


و برای بی تفاوتی هایش اعتماد داشتن به تو را بهانه کند


بیزار باش رفیق...
برچسب‌ها: ابرک چت, دهکده رمان, چت ستاره, چت ابرک, وبلاگ عاشقانه
[ چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392 ] [ 19:56 ] [ نیلوفر ] [ ]

 

دیشب در خواب ناگهان خـــــــــــدا در گوشــــــم  گفت:


تو را چه به عشــــــــــــق. . .


گفتـــــــــــــــم چــــــرا؟


گفت تو خوابـــــــی و عشقـــــــــت در آغــــــوش دیگریست


لبخــــــــــندی زدم و گفـــــــــتم :


خدایـــــــا این مخــــــــلوق توست . . .


شا ید تو خوابــــــی که خبر از رســــــم دنیا یــــــت نداری . . .

 


برچسب‌ها: ابرک چت, دهکده رمان, چت ستاره, چت ابرک, وبلاگ عاشقانه
[ چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392 ] [ 19:46 ] [ نیلوفر ] [ ]


برای بعضـــی دردـ هـا نه میتوان گریــــــه کَــرد


نه میتوان فریــــــآد زد


برای بعضـــی دردـها


فقـــط میتوان نگاه کردو


بی صـــــدا شکستبرچسب‌ها: ابرک چت, دهکده رمان, چت ستاره, چت ابرک, وبلاگ عاشقانه
[ چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392 ] [ 15:6 ] [ نیلوفر ] [ ]

درد دارد...

درد دارد...


وقتی می رود ...


 و همه می گویند:دوستت نداشت ...!


و تو نمی توانی به همه ثابت کنی که هر شب ...


با عاشقانه هایش خوابت میکرد...


به همین بغض لعنتی قسم نوبت گریه تو هم میرسد ...


شک نکن ...


برچسب‌ها: ابرک چت, دهکده رمان, چت ستاره, چت ابرک, وبلاگ عاشقانه
[ چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392 ] [ 14:37 ] [ نیلوفر ] [ ]
::